19,99159,75

Els xais de collfred mamen de la mare fins a 30 a 45 dies. A partir d’aquest temps l’alimentació és a base de cereals. Quan ja tenen entre 3 o 3,5 mesos ja fan un pes en canal entre 11 i 13 Kg.

Sencer: 12,5 Kg.
Mig: 6,250 Kg.
Barrejat: 1 Kg.

ES SERVEIX TALLAT:
Opció 1:  Espatlla i cuixa senceres (marcada per fer al forn), resto tallat.
Opció 2: Tot Tallat

Esborrar