Condicions d’ús

Les presents Condicions Generals de Contractació s’aplicaran a totes les transaccions comercials realitzades a la botiga virtual propietat de CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L., www.collfred.cat, domini del qual és titular la Societat Mercantil CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L amb NIF B-61.244.919 i domicili Mas Collfred s/núm. A Vidrà (17515).

La contractació dels productes o serveis a www.collfred.cat  pressuposa en tot cas l’acceptació de les condicions generals.

El present contracte es regeix per la legislació espanyola aplicable. Les parts,  acorden sotmetre’s per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte, o reclamació derivada del present contracte als jutjats i tribunals de Vic (Barcelona), per ser el lloc de celebració del contracte i de prestació dels serveis objecte del present contracte.

Informació i Exclusions

1. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. fa els seus millors esforços per assegurar-se que la informació que apareix en aquesta pàgina Web és correcta i es troba actualitzada.

2. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions que hi pogués haver en la pàgina.

3. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. no pot controlar l’ús que l’usuari doni a la informació, i per tant no serà responsable de cap tipus de danys o perjudicis, ja sigui directes o indirectes, que puguin derivar de o tenir connexió amb l’ús de l’esmentada informació.

4. En cap cas no resultaran afectats els drets que com a consumidor puguin correspondre legalment al client de CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L.

5. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. no pot revisar ni ha revisat totes les pàgines web enllaçades a aquesta, per la qual cosa no és responsable dels seus continguts.

6. Els riscos derivats de la consulta de aquestes pàgines web enllaçades a aquesta, corresponen exclusivament als usuaris, que s’hauran de regir pels termes i condicions d’utilització de les pàgines web consultades.

7. Els compradors són responsables de la informació que proporcionen quan realitzen l’ordre: si la adreça no és correcta, CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. no és responsable en cas que la comanda no pugui ser lliurada. Les comandes només es faran efectives una vegada hagi estat confirmat el pagament per part del comprador. Si vol fer algun canvi o suggeriment en la seva comanda, si us plau escrigui’ns a info@collfred.cat

8. Els productes exposats són limitats segons les existències disponibles. Si s’esgotessin les existències, CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. es reserva el dret de demorar el lliurament del producte si existissin problemes amb els distribuïdors.

9. Ordenar una comanda implica l’acceptació completa i incondicional d’aquestes condicions generals de venda. Per tant el comprador no imposarà condicions contràries al venedor, llevat que hagin estat expressament acceptades, independentment de quan siguin enviades a la seva atenció. El fet, que en algun moment, el venedor no n’imposi una o més de les presents condicions generals, no implica que renuncia al seu dret d’imposar la condició o condicions més endavant.

10. Qualsevol contingut o informació dirigida a aquesta pàgina web per qualsevol mitjà, seran considerats de naturalesa confidencial i no pública, per la qual cosa no seran difosos i/o no utilitzat per terceres persones amb finalitats comercials ni fraudulents. No dirigeixi a aquesta pàgina web ni des de la mateixa cap tipus de continguts o informacions il·legals, intimidatòries, difamatòries, calumnioses, injurioses, obscenes, escandaloses, provocatives, pornogràfiques, irreverents o qualssevol altres que poguessin donar lloc a responsabilitat civil o penal al territori al qual aquesta pàgina web es refereix.

11. Les marques i logotips que apareixen en aquesta pàgina web són marques de CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. i de tercers tant registrades com no registrades, i no poden utilitzar-se en cap tipus d’anuncis o altres materials publicitaris relatius a la distribució de qualsevol informació o contingut extret d’aquesta pàgina web sense el previ consentiment per escrit del propietari de la marca.

12. Preus i impostos aplicables: Els preus aplicables a cada producte són (llevat d’error tipogràfic) els que figuren a la pàgina web en el moment de la comanda. Aquests preus NO inclouen l’Impost del Valor Afegit (IVA). S’especifiquessin els corresponents impostos al final de la compra. Els preus dels articles no inclouen despeses de tramesa. No obstant això, abans de confirmar la seva comanda, el client serà informat de la seva quantia en cada cas concret.

13. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en aquest lloc web o en la seva configuració i presentació.

14. L’usuari s’abstindrà de reproduir, copiar, vendre o explotar de qualsevol manera el contingut total o parcial de www.collfred.cat sense autorització prèvia de CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. Qualsevol frau o abús comès en aquest sentit podrà ser objecte de persecució administrativa o judicial.