L'IMPACTE DEL BENESTAR ANIMAL SOBRE LA CARN I LA NOSTRA ALIMENTACIÓ

És innegable que necessitem ingerir carn animal en la nostra alimentació, bàsicament perquè ens aporta proteïna i vitamina B12.

La  major part de les persones consumim carn.  Aquesta està tan normalitzada i al nostre abast que  la consumim de manera regular, però sovint n’obviem moltes coses.

Per exemple, un aliment tan “normal” ens podria fer pensar que no cal que  haguem d’apreciar-ne la qualitat, potser perquè n’ingerim massa i el seu accés n’és ben fàcil.

Però realment ens parem a pensar d’on prové aquella carn? Quines són les seves propietats? O com està criat l’animal?

Totes aquestes preguntes que evidentment tenen resposta , tenen una transcendència i impacte important en la carn que consumim, ja que li aporten el valor afegit que hem de valorar .

D’aquests aspectes que cal considerar, en aquest article ens centrarem en la importància de la cria de l’animal, i per fer-ho ho farem parlant del nostre bestiar del nostre Mas.

Segurament ja sabeu que som una granja petita, amb el benefici que al tenir poc bestiar podem dedicar una atenció plena a cada un dels nostres animals. Per al seu benestar no ens calen grans infraestructures on el bestiar pot patir estrès tant per la quantitat d’animals que conviuen en pocs metres com pels propis automatismes tecnològics amb què han de conviure per poder estar ben cuidats.

Les nostres atencions als animals són manuals, vetllant sempre pel seu benestar. El fet de trobar-nos en un mas aïllat els permet pasturar lliurement per les rodalies i poder créixer amb molta llibertat, compatibilitzant la seva alimentació equilibrada amb la de les pastures.

Els hàbits dels nostres animals són ben saludables, provocant-los així una calma que es veu després en la seva qualitat de la carn.

La combinació d’alimentació i la cria en llibertat els aporta la fibra perquè la carn collfred sigui el màxim de tendra i melosa.

A Collfred podem dir que el més important és el benestar dels nostres animals i ho fem perquè això es tradueixi en la qualitat de les nostres  carns tal i com ens ho valoren els nostres clients.

Et proposem doncs que a partir d’ara coneguis d’on prové la carn que consumeixes i com estan criats els animals, de ben segur que apreciaràs perfectament la qualitat d’aquesta tenint en compte l’impacte del benestar animal.