RAMADERIA LLEMOSINA

ramaderia llemosina Collfred

La nostra ramaderia llemosina consta de 150 vaques i 10 toros tots importats de França, del centre de testatge de Llimoges, on es fa un seguiment exhaustiu de la raça i fins i tot un control de comportament, per aconseguir uns animals més dòcils.

Venem mascles i femelles a partir de 7 o 8 mesos d’edat.

El nostre bestiar és dòcil, i s’adapta a tot tipus d’explotacions.

La millor qualitat que tenen les nostres vedelles és la facilitat de part. Les baixes naixent gairebé són nul·les.

Les vedelles tenen un bon part gràcies a que el pes del vedell al néixer és bastant reduït. Després creix amb molta rapidesa.

És un tipus d’animal que tan bo és en el creuament amb altres races, com amb la seva pròpia.

La qualitat de la carn és de les més apreciades a molts països del món.

La canal d’un vedell llemosí, contràriament al que molta gent ha dit, és de les que dóna més bon rendiment, tant en pes viu com en canal.